Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 มิ.ย. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563

18 มี.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน วันท้องถิ่นไทย

12 มี.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

14 ก.พ. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

02 ม.ค. 2563
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

23 ธ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563

13 ธ.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

25 พ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

12 พ.ย. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน โครงการ "วันลอยกระทง ประจำปี 2562"

30 ต.ค. 2562
ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th