Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
สื่อประชาสัมพันธ์ "เราได้เรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น" (08 ต.ค. 2561)  
ขอเชิญชวนประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 (08 ต.ค. 2561)  
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2561 (01 ต.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการป้องกันจากโรค (27 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านอาเซียนและประชาคมอาเซียน ของกรมส่งเสริมการปกครองท... (21 ก.ย. 2561)
ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ต.บางด้วน ลงทะเบียนในการประชุ... (10 ก.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจ... (05 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุม สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 (17 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" (17 ส.ค. 2561)
รายงานประชุมสภา สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 (13 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561 (02 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการลดโลกร้อน (25 ก.ค. 2561)
ขอเชิญชวนประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บ... (06 ก.ค. 2561)
รายงานประชุมสภา สมัยที่ 2/2561 (02 ก.ค. 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ขอประชาสัมพันธ์ป้ายคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วิน... (21 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน (13 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (17 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับงานป้องกันอัคคีภัย (15 พ.ค. 2561)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (03 พ.ค. 2561)
การให้บริการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน) (30 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผน... (29 ต.ค. 2561)  

ขบวนแห่เรือพระ ในประเพณีช... (26 ต.ค. 2561)  

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (16 ต.ค. 2561)  

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (11 ต.ค. 2561)

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมติดต... (02 ต.ค. 2561)

ประชุมสามัญประจำปี สภาเด็... (01 ต.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธ... (28 ก.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่... (27 ก.ย. 2561)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (14 ก.ย. 2561)

โครงการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภา... (14 ก.ย. 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ... (13 ก.ย. 2561)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไ... (11 ก.ย. 2561)

ภาพการประชุมพนักงานส่วนตำ... (07 ก.ย. 2561)

ภาพบรรยากาศ โครงการภาษาอั... (03 ก.ย. 2561)

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพ... (20 ส.ค. 2561)

ภาพกิจกรรม เนื่องในวันเฉล... (14 ส.ค. 2561)

ภาพการประชุมคณะทำงานขับเค... (08 ส.ค. 2561)

ภาพกิจกรรม เนื่องในวันเฉล... (08 ส.ค. 2561)

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนาม... (06 ส.ค. 2561)

โครงการถวายเทียนพรรษา ประ... (26 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.บางด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลังคา ... (20 ก.ค. 2561)  
ราคากลางปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร ... (12 ก.ค. 2561)  
ราคากลางปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร (12 ก.ค. 2561)  
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านบางด้วน ม.5 (09 พ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยใช้ระบบสารสนเทศทา... (21 มี.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงท่อประปาท่อ หมู่ที่ 1 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางติดตั้งไฟกิ่งบริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 4 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน-ส้มเฟือง หมู่ที่ 5 (19 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 อบต.บางด้วน ด้วยวิธีประกวดรา... (18 ต.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 อบต.บางด้วน (12 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ... (10 ส.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะซาง-หนองเต่า หมู่ที่ 6 (25 ก.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน-ป่าแก่ หมู่ที่ 5 (25 ก.ค. 2560)
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6... (17 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (26 เม.ย. 2560)
ราคากลางปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6 (ต่อ) (20 เม.ย. 2560)
ราคากลางปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6 (20 เม.ย. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายไสจินติก-จดคลองปะเหลียน (20 เม.ย. 2560)
ราคากลางปรับปรุงถนนส้มเฟือง-ช่วงหัวสะพาน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 (20 เม.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th