Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ขอเชิญชวนประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน (18 มี.ค. 2562)  
รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำป... (06 ก.พ. 2562)  
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สู... (06 ก.พ. 2562)  
ขอเชิญชวน ร่วมงาน " วันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2562 (04 ม.ค. 2562)
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางด้วน รณรงค์ (21 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินการแผนงานการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ... (06 ธ.ค. 2561)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี... (15 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (31 ต.ค. 2561)
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 ต.ค. 2561)
สื่อประชาสัมพันธ์ "เราได้เรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น" (08 ต.ค. 2561)
ขอเชิญชวนประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 (08 ต.ค. 2561)
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2561 (01 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการป้องกันจากโรค (27 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านอาเซียนและประชาคมอาเซียน ของกรมส่งเสริมการปกครองท... (21 ก.ย. 2561)
ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ต.บางด้วน ลงทะเบียนในการประชุ... (10 ก.ย. 2561)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (05 ก.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจ... (05 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุม สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 (17 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" (17 ส.ค. 2561)
รายงานประชุมสภา สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 (13 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุค... (06 มี.ค. 2562)  

การประชุมเวทีประชาคมเพื่อ... (11 ก.พ. 2562)  

การประชุมเวทีประชาคม เพื่... (08 ก.พ. 2562)  

การประชุมเวทีประชาคม เพื่... (07 ก.พ. 2562)

การประชุมเวทีประชาคม เพื่... (31 ม.ค. 2562)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (12 ม.ค. 2562)

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ... (09 ม.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด... (27 ธ.ค. 2561)

ประชุมสมาชิกชมรมคนพิการ (20 ธ.ค. 2561)

อบต. บางด้วน เข้าร่วมพิธี... (06 ธ.ค. 2561)

ประเพณี วันลอยกระทง ประจำ... (26 พ.ย. 2561)

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผน... (29 ต.ค. 2561)

ขบวนแห่เรือพระ ในประเพณีช... (26 ต.ค. 2561)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (16 ต.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (11 ต.ค. 2561)

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมติดต... (02 ต.ค. 2561)

ประชุมสามัญประจำปี สภาเด็... (01 ต.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธ... (28 ก.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่... (27 ก.ย. 2561)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (14 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายไสจินติก-ทุ่งเ... (19 เม.ย. 2562)  
ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสจินติก-ทุ่งเพชรหนุน-ป่าแก่ หม... (09 เม.ย. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (26 พ.ย. 2561)  
ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (20 พ.ย. 2561)
ประกาศอบต.บางด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลังคา ... (20 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร ... (12 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น2และรอบอาคาร (12 ก.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านบางด้วน ม.5 (09 พ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยใช้ระบบสารสนเทศทา... (21 มี.ค. 2561)
ราคากลางปรับปรุงท่อประปาท่อ หมู่ที่ 1 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางติดตั้งไฟกิ่งบริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 4 (19 ม.ค. 2561)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน-ส้มเฟือง หมู่ที่ 5 (19 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 อบต.บางด้วน ด้วยวิธีประกวดรา... (18 ต.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 อบต.บางด้วน (12 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ... (10 ส.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะซาง-หนองเต่า หมู่ที่ 6 (25 ก.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางด้วน-ป่าแก่ หมู่ที่ 5 (25 ก.ค. 2560)
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลบางด้วน หมู่ที่ 1-6... (17 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (26 เม.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th